Zdravotní ústav Plzeň

17. listopadu 1926/1, Plzeň

Infekční klinika: na pracoviště kliniky je nutné se telefonicky objednat a domluvit si termín první návštěvy.


Poradenské místo: poskytuje pouze základní poradenství + anonymní testování HIV, syfilis, žloutenky B a C 

Adresa: 17. listopadu 1926/1, 301 00 Plzeň 3-Jižní Předměstí - HIV poradna / očkovací centrum
Lékař: MUDr. Daniela Fránová, tel: 371 408 501, E-mail: hiv.poradna@zuusti.cz

Pracoviště může poskytnout:

  • Základní poradenství o preexpoziční profylaxi HIV (PrEP) antiretrovirovými preparáty po dobu rizika nákazy HIV - není hrazeno pojišťovnou
  • Základní poradenství o postexpoziční profylaxi HIV (PEP) antiretrovirovými preparáty ideálně do 48 hodin po rizikovém styku - není hrazeno pojišťovnou. Pojišťovna toto hradí jen obětem trestných činů (znásilnění apod.) a při poranění zdravotníků.

Základní poradenství je forma konzultace, zda je PrEP/PEP vhodný právě pro Vás. Nepředepisujeme recepty na PrEP a momentálně nespolupracujeme s žádným lékařem, který by předepisoval PrEP. Můžeme Vás však odkázat na kliniky, kde PrEP předepisují.  Toto pracoviště je schopno udělat základní testy na HIV. Testování probíhá každé ÚTERÝ a STŘEDU vždy 8:00 - 9:30 hod.