Ústřední vojenská nemocnice Praha Střešovice - HIV centrum

U Vojenské nemocnice 1200, Praha - Střešovice 16902

Infekční klinika: na pracoviště kliniky je nutné se telefonicky objednat a domluvit si termín první návštěvy.


Poradenské místo: poskytuje pouze základní poradenství + anonymní testování HIV, syfilis, žloutenky B a C 

Pracoviště není PrEPPoint ČSAP.

Ordinační doba: POUZE NA OBJEDNÁNÍ po telefonické domluvě vždy úterý nebo pátek 8:30 – 15:30 hod. Telefon: 973 208 255
Pracoviště v oblasti léčby HIV spolupracuje s pojišťovnami: 111, 201, 207, 209, 211 a 213.

Adresa: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha
Budova E, vchod E5

Pracoviště může poskytnout:

  • Preexpoziční profylaxi HIV (PrEP) antiretrovirovými preparáty po dobu rizika nákazy HIV - není hrazeno pojišťovnou
  • Postexpoziční profylaxi HIV (PEP) antiretrovirovými preparáty ideálně do 48 hodin po rizikovém styku - není hrazeno pojišťovnou. Pojišťovna toto hradí jen obětem trestných činů (znásilnění apod.) a při poranění zdravotníků.

Mapa ÚVN. / Více informací: https://www.uvn.cz/cs/hiv-centrum-uvn