CheckPoint Ústí nad Orlicí

Československé armády 1076, Ústí nad Orlicí 56201

Infekční klinika: na pracoviště kliniky je nutné se telefonicky objednat a domluvit si termín první návštěvy.


Poradenské místo: poskytuje pouze základní poradenství + anonymní testování HIV, syfilis, žloutenky B a C 

Adresa: areál Orlickoústecké nemocnice, Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí - chirurgická ambulance v pavilonu C (Neurologie).

Pro PrEP pouze poradenské pracoviště.

Pracoviště může poskytnout:

  • Základní poradenství o preexpoziční profylaxi HIV (PrEP) antiretrovirovými preparáty po dobu rizika nákazy HIV - není hrazeno pojišťovnou
  • Základní poradenství o postexpoziční profylaxi HIV (PEP) antiretrovirovými preparáty ideálně do 48 hodin po rizikovém styku - není hrazeno pojišťovnou. Pojišťovna toto hradí jen obětem trestných činů (znásilnění apod.) a při poranění zdravotníků.

Základní poradenství je forma konzultace, zda je PrEP/PEP vhodný právě pro Vás. Nepředepisujeme recepty na PrEP a momentálně nespolupracujeme s žádným lékařem, který by předepisoval PrEP. Můžeme Vás však odkázat na kliniky, kde PrEP předepisují.  Toto pracoviště je schopno udělat základní testy na HIV. Testování probíhá každý ČTVRTEK 15 - 18 hod. 

Každému testu na HIV předchází před-testové poradenství s proškoleným poradcem podle standardu Světové zdravotnické organizace. Pro zjednodušení a urychlení poradenství jsme připravili elektronického on-line průvodce. Můžete ho vyplnit sami předem v počítači, na smartphonu či tabletu. Pokud tuto možnost nemáte, tak ho s vámi vyplní náš poradce. Pokud využijete on-line průvodce předem, tak zkrátíte svou návštěvu v naší HIV poradně o několik minut. Zodpovězení otázek je nezbytné pro správné vyhodnocení, zda Váš test na HIV bude uskutečněn ve správný čas a také, že jeho výsledek bude mít správnou vypovídající hodnotu. Systém vyhodnocuje i doporučení na testy pro jiné pohlavní nemoci a další doporučení na prevenci nebo termin další návštěvy. Pokud si nejste jisti některými odpověďmi na dané otázky, přesto dotazník vyplňte. Následně jejich význam proberete při osobním pohovoru s poradcem. On-line průvodce.