Kde a jak lze získat pre-expoziční profylaxi

PrEP není volně prodejný lék, k jeho vydání v lékárně budeš potřebovat lékařský předpis. PrEP předepisujeme v pražském PrEP POINTu Domu světla nebo na některém ze spolupracujících pracovišť v sedmi krajích Česka.

Předtím, než Ti lékař PrEP předepíše, podstoupíš několik základních testů:

  • Test na HIV (PrEP je určen pouze HIV negativním osobám).
  • Test na funkci ledvin (PrEP mohou užívat pouze osoby s normální funkcí ledvin).
  • Test na vybrané pohlavně přenosné infekce (syfilis, kapavka, chlamydie, hepatitida B a C).

Nejde o orientační rychlotesty, ale o laboratorní testy, které se provádějí ze vzorku krve, z moči a výtěrů z krku, konečníku a močové trubice. Testy jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, samotný PrEP si ovšem budeš musit koupit za vlastní peníze. Aktuální cena PrEP se v lékárnách pohybuje od 600 do 1106 Kč za jedno balení (30 tablet). Cena průběžně kolísá.

Pokud budou všechny testy negativní, za týden Ti lékař předepíše PrEP na dva měsíce užívání. V případě pozitivního výsledku testu na pohlavně přenosné infekce před předepsáním PrEP podstoupíš léčbu.

Testy na HIV dokáží spolehlivě odhalit infekci HIV až po několika týdnech od doby případné nákazy. První kontrola při užívání PrEP se proto většinou plánuje již za jeden měsíc. Pokud i tyto testy dopadnou dobře, na další kontrolní test se stačí objednat jednou za šest měsíců (HIV testy se mohou opakovat častěji).

PrEP POINT Domu světla zajišťuje předepisování PrEP pro pojištěnce těchto pojišťoven:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP / 111)
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZP MVCR / 211) 
  • Revírní bratrská pokladna (RBP ZP / 213)
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ / 209)

Pokud jsi pojištěn u jiné zdravotní pojišťovny, doporučujeme navštívit některé z jiných pracovišť, která PrEP předepisují. Pokud jsi mladší 18ti let, je potřeba k vyšetření zákonný zástupce.